Tipuri de informaţii colectate şi folosite de SC Bella Romania Impex SRL

SC Bella Romania Impex SRL este operator de date cu caracter personal cu nr. 4081 şi membră a TZMO Capital Group. SC Bella Romania Impex SRL nu colectează informaţii personale de identificare prin serviciul global de internet – utilizatorul nu trebuie să se înscrie cu datele personale când vizitează serviciul.

Totuşi, poate fi necesar ca utilizatorul să ofere informaţii personale în cazuri particulare.

Tipuri de informaţii: prenume, nume, adresa sau e-mail, studiile şi experienţa profesională, data naşterii, număr de telefon.

În plus, utilizatorul poate oferi informaţii despre produsele de care este interesat sau alte informaţii referitoare la stilul său de viaţă.

Folosirea informaţiilor de SC Bella Romania Impex SRL

SC BELLA ROMANIA IMPEX SRL, operator de date cu caracter personal cu nr. 4081, adună detalii personale referitoare la vizitatorii serviciului de internet pentru a putea oferi informaţii despre produse, servicii şi promoţii, pentru a putea efectua cercetări de piaţă şi cercetări legate de satisfacţia consumatorilor, menţinerea corespondenţei, permiterea înscrierii sau în cazul în care sunt cerute pentru aplicaţii şi de asemenea când este necesar pentru activităţile de marketing dezvoltate de SC Bella Romania Impex SRL şi de entitătile din cadrul TZMO Capital Group. Datele personale sunt colectate de asemenea şi în scopul dezvoltării de parteneriate de afaceri sau pentru expedierea de mostre. Mai mult, utilizatorii îşi oferă datele personale atunci când candidează pentru a fi angajaţi în cadrul companiei.

În anumite situaţii, serviciile de internet specifice ale SC Bella Romania Impex SRL pot conţine însemnări despre modalitatea de folosire a serviciului şi despre procedurile în ceea ce priveşte informaţiile oferite.

Cookies

Serviciul de Internet al Bella Romania Impex colectează informaţii prin mijloace “cookies”. Acestea sunt fişiere mici care conţin informaţii despre preferinţele utilizatorului. Cookies-urile pot fi şterse sau blocate de utilizator în orice moment, prin intermediul unor setări adecvate pentru fiecare browser de Web.

Noi le folosim pentru a permite utilizatorului sa adapteze serviciul la nevoile individuale şi pentru a îmbunătăţi utilitatea serviciului. Cookies-urile nu stochează nici o informaţie de identificare personală.

Prezentarea ofertei

Facem toate eforturile pentru a ne asigura că produsele prezentate în acest serviciu sunt oferite spre vânzare în mod permanent. Cu toate acestea, sunt posibile situaţii scurte de lipsă a produsului din stoc. Ne rezervăm posibilitatea de a schimba parametrii tehnici şi modelul anumitor produse care nu vor scădea calitatea şi nu vor influenţa semnificativ aspectul produsului.

Confidenţialitatea informaţiilor

SC Bella Romania Impex SRL, cât şi celelalte companii care aparţin de TZMO Capital Group, nu divulgă datele personale de identificare ale clienţilor săi către o terţă parte neautorizată – sunt folosite doar în scop exclusiv de marketing propriu în cadrul SC Bella Romania Impex SRL şi TZMO Capital Group. Informaţia este împărţită doar cu contractorii angajaţi să ofere servicii în numele nostru, însă nu autorizăm aceşti contractori să folosească sau să divulge orice fel de informaţie, cu excepţia situaţiilor când divulgarea este necesară pentru ca aceştia să ofere anumite servicii sau când este necesar să se conformeze actelor normative. Putem divulga informaţii legate de utilizatori când acestea sunt solicitate de lege.

Protecţia datelor personale

Informaţiile personale oferite de utilizatori acestui Serviciu sunt protejate în conformitate cu legislaţia românească. SC Bella Romania Impex SRL protejează informaţia personală de identificare împotriva divulgării neautorizate, modificării sau ştergerii acesteia, stabilind proceduri adecvate de controlul securităţii pentru a proteja informaţiile personale pe care le deţinem, de orice risc în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Actualizarea informaţiilor de protecţie a datelor personale

Această informaţie de protejare a datelor personale va fi actualizată prompt după implementarea schimbărilor în procedurile noastre care privesc informaţiile. Folosind acest site, vizitatorul este de acord cu principiile acestei informaţii a protecţiei datelor personale.

Securitatea

Facem tot posibilul să ne asigurăm că informaţia adunată de la dvs. prin internet este protejată în cel mai bun mod cu putinţă împotriva accesului şi utilizării neautorizate.

Legături cu alte situri web

Site-ul SC Bella Romania Impex SRL poate conţine legături cu alte site-uri web, independente, care pot avea propriile reguli privind protecţia datelor personale. Legăturile sunt marcate cu font albastru. SC Bella Romania Impex SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile oferite de aceste site-uri sau adunate de acestea pentru orice alte acţiuni ale acestor site-uri.

Actualizarea şi ştergerea datelor personale

Bella Romania Impex S.R.L.
Şoşeaua de Centură nr. 3E,
Sat Olteni, Comuna Clinceni
Judeţul ilfov
România

Cererea trebuie să conţină urmatoarele informaţii care vor fi folosite doar pentru efectuarea operaţiunii: nume, adresă de e-mail, specificarea serviciului dorit (informaţii despre păstrarea datelor personale, modificarea sau ştergerea lor).